Jděte k referendu!
7.–8. října 2016

Pravda o referendu!
Co vám nikdo neřekne!

Nikdo vám neříká, co si máte myslet. Nenechte si vzít právo na vyjádření svého názoru. Ukažte politikům, co si myslíte. Mějte jasno, co svým hlasem můžete ovlivnit! Jděte k referendu!

Vůbec netuším, k čemu to referendum je!

K tomu, aby bylo možné modernizovat Železniční uzel Brno, je nezbytné získat kofinancování z Evropské unie. A to je možné jen tehdy, pokud bude doloženo, že to, na co stát žádá, je opravdu odůvodněné. To se prokáže jedině kvalitní a nezaujatou studií proveditelnosti, která se nyní na úrovni státu zpracovává a bude dokončena patrně někdy v prvním pololetí příštího roku.

Když někdo říká – jako hejtman Hašek – že už dávno bylo rozhodnuto, kde má nádraží v rámci železničního uzlu být, není to pravda. Hejtman tomu nerozumí. Je jedno, co bylo před deseti patnácti lety, jak se k tématu vyslovila nějaká prehistorická vláda nebo předpředchozí zastupitelstvo. Dnes jsou podmínky pro čerpání peněz z EU takové, že musí být udělána skutečně kvalitní studie proveditelnosti, která poctivě vyhodnotí výhody a nevýhody obou variant.

A když někdo naopak říká, že studií už bylo plno a žádná jiná není potřeba a občané teď v referendu jednou pro vždy rozhodnou, kde bude nádraží, klame veřejnost stejně tak. Tato studie proveditelnosti je první, která opravdu porovnává dvě srovnatelné technické varianty – tu v centru, „Petrov“, a tu odsunutou, „U řeky“.

Bohužel nastala situace, kdy referendum předchází výsledkům studie proveditelnosti. Když by to bylo naopak, není co řešit – na základě relevantních podkladů by občané rozhodli. Takto jsme v těžší situaci.

Je můj názor vůbec k něčemu?

Ano, váš názor je velmi podstatný. Velmi stojíme o to, abyste k referendu přišli a vyjádřili svůj názor. I my politici máme různé názory a každý budeme hlasovat podle toho svého a k tomu vás vyzýváme také. Zvláště pokud bude referendum platné a závazné, tak jasně řekne, co si Brňané myslí! Rozhodně se proto nenechte odradit řečmi o tom, že je referendum past. Běžte k referendu, všichni tam pojďme.

Jak s mým názorem naloží?

Nejvíc vás určitě zajímá, jak s výsledky případně platného referenda budeme jako brněnští zastupitelé pracovat – rozhodně není možné, aby město hodilo vidle do studie proveditelnosti a řeklo, že se nic posuzovat nedá a že my to prostě chceme tady nebo tady a „státe, zařiď to“. Tím bychom zopakovali omyl ODS a ČSSD, které si myslely, že nějaké dojmologické usnesení zastupitelstva bude v Evropské unii někoho zajímat. Možná si taky pamatujete exprimátora Onderku, který se pýřil, jak je v Bruselu přichystaných 8 miliard na stole, jen si pro ně přijet – měl na to 8 let a nepřinesl ani vindru.

K získání klíčových kofinancí z Evropy je nutné nechat bez sebemenší manipulace doběhnout studii proveditelnosti, ať už referendum dopadne jakkoliv. Teprve po jejím dokončení se výsledky referenda promítnou do rozhodování zastupitelstva. A to takto:

VARIANTA I – ROZHODUJETE VY

Buď studie proveditelnosti dopadne tak, že obě varianty jsou víceméně vyrovnané. Pak není o čem diskutovat, budeme jako politici zavázání vašim rozhodnutím v referendu. (Upřímně – pokud referendum platné nebude, nedokážeme se dost pravděpodobně konsenzuálně dohodnout a výsledné hlasování zastupitelstva bude hodně chaotické a nadělá zlou krev.)

VARIANTA II – ROZHODLI JSTE, ALE…

Nebo jedna z variant při objektivním posuzování vyjde jako neproveditelná či velmi problematická. Pokud to bude zrovna ta, kterou si v referendu vyberete, budeme muset velmi zvažovat, jak rozhodnout – to pramení z toho nešťastného „nesouběhu“ termínu referenda s výsledky studie proveditelnosti, které budou až po proběhnutí referenda. Patrně bychom v takové chvíli provedli důkladně udělaný průzkum veřejného mínění, abychom si byli jisti, že rozhodneme finálně dobře.

VARIANTA III – OPĚT ROZHODUJETE VY!

A nebo nakonec bohužel dojde k tomu, že studie bude zmanipulována. Pak nám dává platné a závazné referendum legitimitu takovou studii neakceptovat a rozhodovat se na základě výsledků referenda. Věříme ale, že si to všichni zúčastnění uvědomují a do férovosti studie proveditelnosti nebudou manipulativně zasahovat!

V referendu jde o hodně, ale ne o vše!

No dobře, teď když už víte všechno, přijde vám, že to tak složité není. Jen je potřeba trochu přemýšlet a přistupovat k řešení modernizace Železničního uzlu Brnu s fundovaností a pokorou. To znamená nenechat si z jedné strany namluvit, že k referendu nemáte chodit a nechat všechno rozhodování na „osvícených“ politicích (kterým jinak často oprávněně nevěříte nos mezi očima).

A z druhé strany nevěřte ani tomu, že referendum je samospásné, že se po sečtení výsledků snese na zem z nebe 30 miliard a do druhého dne budou vlaky jezdit z modernizovaného nádraží.